1. Polska 16 lotów
2. Niemcy 12 lotów
3. Włochy 8 lotów
4. Grecja 6 lotów
5. Hiszpania 6 lotów
6. Cypr 2 loty
7. Francja 2 loty
8. Malta 2 loty
9. Portugalia 2 loty
10. Wielka Brytania 2 loty